องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีสรุปโครงการ แผน ๕ ปี [ 16 ก.ย. 2565 ]54
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]48
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ [ 30 ก.ย. 2564 ]44
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕(เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ) [ 16 เม.ย. 2563 ]44
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕(เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ) [ 27 ธ.ค. 2562 ]46
6 ประกาศใช้แผน ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕(เพิมเติมครั้งที่๑) [ 27 ธ.ค. 2562 ]42
7 ประกาศใช้แผน ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕(เพิมเติมครั้งที่๒) [ 27 ธ.ค. 2562 ]36
8 ประกาศใช้แผน ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ [ 14 มิ.ย. 2562 ]42
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕( ส่วนที่ ๔) [ 10 มิ.ย. 2562 ]42
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕(เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ )พ.ศ.๒๕๖๓ [ 28 ธ.ค. 2561 ]37
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕( ส่วนที่ ๑) [ 30 ต.ค. 2561 ]37