องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565) [ 23 ม.ค. 2566 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรังสายโนนสวรรค์ - นานายสาย บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 [ 10 ม.ค. 2566 ]6
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]3
4 ประกาศ ราคากลางเเละการคำนวณราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ศพด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]3
5 การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]4
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]2
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 ธ.ค. 2565 ]4
8 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย [ 22 ธ.ค. 2565 ]4
9 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง 2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]6
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]5
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดเเละเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]14
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]12
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ม.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]13
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ม.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]5
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ม.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]6
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ม.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]12
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ม.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]9
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ม.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]6
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ม.7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]6
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางิ้วเชื่อมโนนสวรรค์-คำเเคน(เส้นรอบหลังโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์) บ้านนางิ้ว หมู่ 1 [ 21 พ.ย. 2565 ]6
 
หน้า 1|2|3