องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมเเซมคันดินหน้าฝายหนองผือ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 [ 23 พ.ค. 2566 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางนานายคำเซียน ปัตถากิจ บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 [ 23 พ.ค. 2566 ]2
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเดินท่อส่งน้ำระบบประปา บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 [ 23 พ.ค. 2566 ]2
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางนาโพธิ์-คำสมบูรณ์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ 7 [ 15 พ.ค. 2566 ]16
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาเดินท่อส่งน้ำระบบประปา บ้านเเสงสว่าง หมู่ 4 [ 15 พ.ค. 2566 ]1
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการเดินท่อส่งน้ำระบบประปาบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 [ 10 พ.ค. 2566 ]2
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาเดินท่อส่งน้ำระบบประปาบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 [ 24 เม.ย. 2566 ]4
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางกกบกนางิ้ว-เชื่อมโนนสวรรค์ บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1 [ 24 เม.ย. 2566 ]4
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม- มีนาคม 2566) [ 20 เม.ย. 2566 ]3
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 จำนวน 2 สาย [ 18 เม.ย. 2566 ]3
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรังสายสาธารณะบ้านนาง้องเชื่อมนางิ้ว-โนนสวรรค์-คำเเคน บ้านนาง้อง หมู่ 2 [ 18 เม.ย. 2566 ]3
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแสงสว่างศรีสุขสำราญ-โคกป่าดู่ บ้านเเสงสว่าง หมู่ 4 [ 10 เม.ย. 2566 ]2
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดงเย็น หมู่ 5 จำนวน 2 สาย [ 10 เม.ย. 2566 ]6
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเเยกนาโพธิ์-คำเเคน-ไปคำสมบูรณ์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ 7 [ 10 เม.ย. 2566 ]2
15 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมเเซมถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 จำนวน 2 สาย ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนเเก่น [ 29 มี.ค. 2566 ]4
16 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมเเซมถนนลูกรัง สายสาธารณะบ้านนาง้อง-เชื่อมนางิ้ว-โนนสวรรค์ บ้านนาง้อง หมู่ 2 ตำบลนางิ้ว [ 29 มี.ค. 2566 ]2
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องการเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อถังดำ เเบบเจาะก้นพร้อมฝาปิด [ 28 มี.ค. 2566 ]2
18 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมเเซมถนนลูกรัง สายเเยกเเสงสว่างศรีสุขสำราญ - โคกป่าดู่ บ้านเเสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนเเก่น [ 27 มี.ค. 2566 ]5
19 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมเเซมถนนลูกรัง สายเเยกนาโพธิ์คำเเคน - ไปคำสมบูรณ์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนเเก่น [ 27 มี.ค. 2566 ]4
20 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมเเซมลูกรัง บ้านดงเย็น หมู่ที่ 5 จำนวน 2 สาย ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนเเก่น [ 27 มี.ค. 2566 ]5
 
หน้า 1|2|3|4