องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ [ 20 มี.ค. 2567 ]7
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 11 มี.ค. 2567 ]0
3 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว [ 20 ก.พ. 2567 ]22
4 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ มกราคม 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]7
5 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ กุมภาพันธ์ 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]5
6 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (นางิ้วเกมส์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]10
7 ประกาศ ราคากลางเเละการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกคำป่าเตย - นางิ้ว บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1 [ 19 ม.ค. 2567 ]36
8 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]3
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัดป่าบ้านดงเย็น-เชื่อมตำบลศรีสุขสำราญ บ้านดงเย็น หมู่ 5 (Box Culvert) [ 27 พ.ย. 2566 ]16
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกนางิ้ว คำป่าเตย-ห้วยเสือเต้น บ้านนางิ้ว หมู่ 1 [ 27 พ.ย. 2566 ]14
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาง้องโคกกลาง-เชื่อมสายวัดป่าบ้านป่าเปือย บ้านนาง้อง หมู่ 2 [ 27 พ.ย. 2566 ]13
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายโนนสวรรค์-เชื่อมนางิ้ว-คำแคน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 [ 27 พ.ย. 2566 ]14
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาโพธิ์-ดงน้อย (พ่อพะยอม) บ้านนาโพธิ์ หมู่ 7 [ 27 พ.ย. 2566 ]16
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดเเละเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]14
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านขามป้อม-หัวเหว บ้านขามป้อม หมู่ 6 [ 8 พ.ย. 2566 ]15
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6).pdf [ 28 ก.ย. 2566 ]36
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง เปลี่ยนเเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับที่ 4) [ 27 ก.ย. 2566 ]28
18 ประกาศ ราคากลางเเละการคำนวณราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นมกล่อง) ศพด. ภาคเรียนที่ 1/2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]34
19 ประกาศ ราคากลางเเละการคำนวณราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นมกล่อง) สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]32
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดป่าบ้านดงเย็น-เชื่อมตำบลศรีสุขสำราญ หมู่ 5 [ 13 ก.ย. 2566 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5