องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรังสายสาธารณะบ้านนาง้องเชื่อมนางิ้ว-โนนสวรรค์-คำเเคน บ้านนาง้อง หมู่ 2 [ 18 เม.ย. 2566 ]26
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแสงสว่างศรีสุขสำราญ-โคกป่าดู่ บ้านเเสงสว่าง หมู่ 4 [ 10 เม.ย. 2566 ]38
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดงเย็น หมู่ 5 จำนวน 2 สาย [ 10 เม.ย. 2566 ]57
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเเยกนาโพธิ์-คำเเคน-ไปคำสมบูรณ์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ 7 [ 10 เม.ย. 2566 ]41
45 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมเเซมถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 จำนวน 2 สาย ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนเเก่น [ 29 มี.ค. 2566 ]29
46 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมเเซมถนนลูกรัง สายสาธารณะบ้านนาง้อง-เชื่อมนางิ้ว-โนนสวรรค์ บ้านนาง้อง หมู่ 2 ตำบลนางิ้ว [ 29 มี.ค. 2566 ]31
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องการเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อถังดำ เเบบเจาะก้นพร้อมฝาปิด [ 28 มี.ค. 2566 ]38
48 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมเเซมถนนลูกรัง สายเเยกเเสงสว่างศรีสุขสำราญ - โคกป่าดู่ บ้านเเสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนเเก่น [ 27 มี.ค. 2566 ]38
49 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมเเซมถนนลูกรัง สายเเยกนาโพธิ์คำเเคน - ไปคำสมบูรณ์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนเเก่น [ 27 มี.ค. 2566 ]27
50 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมเเซมลูกรัง บ้านดงเย็น หมู่ที่ 5 จำนวน 2 สาย ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนเเก่น [ 27 มี.ค. 2566 ]43
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 23 มี.ค. 2566 ]41
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565) [ 23 ม.ค. 2566 ]57
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรังสายโนนสวรรค์ - นานายสาย บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 [ 10 ม.ค. 2566 ]49
54 ประกาศ ราคากลางเเละการคำนวณราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ศพด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]31
55 การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]39
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]33
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 ธ.ค. 2565 ]34
58 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย [ 22 ธ.ค. 2565 ]50
59 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง 2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]52
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]48
 
|1|2หน้า 3|4|5