องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกนางิ้ว คำป่าเตย-ห้วยเสือเต้น บ้านนางิ้ว หมู่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกนางิ้ว คำป่าเตย-ห้วยเสือเต้น บ้านนางิ้ว หมู่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง