องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาง้องโคกกลาง-เชื่อมสายวัดป่าบ้านป่าเปือย บ้านนาง้อง หมู่ 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาง้องโคกกลาง-เชื่อมสายวัดป่าบ้านป่าเปือย บ้านนาง้อง หมู่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง