องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านขามป้อม-หัวเหว บ้านขามป้อม หมู่ 6 [ 5 ก.ย. 2566 ]27
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านขามป้อม-หัวเหว บ้านขามป้อม หมู่ 6 [ 5 ก.ย. 2566 ]32
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงเย็น หมู่ 5 [ 17 ส.ค. 2566 ]30
24 ประกาศผลคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ของ อบต.นางิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]25
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางนานายคำเซียน ปัตถากิจ บ้านนาง้อง หมู่ 2 [ 24 ก.ค. 2566 ]38
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายทางนาโพธิ์-คำสมบูรณ์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ 7 [ 18 ก.ค. 2566 ]34
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาเดินท่อส่งน้ำระบบประปา บ้านเเสงสว่าง หมู่ 4 [ 4 ก.ค. 2566 ]32
28 ประกาศราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงเย็น [ 3 ก.ค. 2566 ]41
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเเยกวัดป่าดงเย็น - ศรีสุขสำราญ หมู่ 5 [ 15 มิ.ย. 2566 ]37
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมเเซมคนดินหน้าฝายหนองผือ หมู่ 7 [ 31 พ.ค. 2566 ]27
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมเเซมคันดินหน้าฝายหนองผือ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 [ 23 พ.ค. 2566 ]32
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางนานายคำเซียน ปัตถากิจ บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 [ 23 พ.ค. 2566 ]33
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเดินท่อส่งน้ำระบบประปา บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 [ 23 พ.ค. 2566 ]33
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางนาโพธิ์-คำสมบูรณ์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ 7 [ 15 พ.ค. 2566 ]51
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาเดินท่อส่งน้ำระบบประปา บ้านเเสงสว่าง หมู่ 4 [ 15 พ.ค. 2566 ]25
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการเดินท่อส่งน้ำระบบประปาบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 [ 10 พ.ค. 2566 ]28
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาเดินท่อส่งน้ำระบบประปาบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 [ 24 เม.ย. 2566 ]43
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางกกบกนางิ้ว-เชื่อมโนนสวรรค์ บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1 [ 24 เม.ย. 2566 ]34
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม- มีนาคม 2566) [ 20 เม.ย. 2566 ]26
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรังบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 จำนวน 2 สาย [ 18 เม.ย. 2566 ]34
 
|1หน้า 2|3|4|5