องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 21 ก.พ. 2567 ]0
2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 15 ก.พ. 2567 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง เปลี่ยนเเปลงแแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]3
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง เเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) [ 5 ม.ค. 2567 ]4
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง เปลี่ยนเเปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]6
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง เเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]26
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง เเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 5) [ 15 ก.ย. 2566 ]20
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) [ 24 ส.ค. 2566 ]24
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) [ 15 ส.ค. 2566 ]23
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) [ 10 เม.ย. 2566 ]59
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง เเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) [ 20 มี.ค. 2566 ]50
12 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]61
13 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 5 ก.ค. 2565 ]84
14 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 20 เม.ย. 2565 ]79
15 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 23 ก.พ. 2565 ]73
16 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]82
17 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]86
18 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) [ 22 ก.ย. 2564 ]75
19 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) [ 15 ก.ย. 2564 ]78
20 ประกาศแผนจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ถุง (สพฐ) ภาคเรียนที่ 1/2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]90
 
หน้า 1|2