องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]19
2 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 5 ก.ค. 2565 ]36
3 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 20 เม.ย. 2565 ]38
4 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 23 ก.พ. 2565 ]35
5 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]40
6 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]45
7 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) [ 22 ก.ย. 2564 ]35
8 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) [ 15 ก.ย. 2564 ]38
9 ประกาศแผนจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ถุง (สพฐ) ภาคเรียนที่ 1/2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]37
10 ประกาศแผนจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง (ศพด.) ภาคเรียนที่ 1/2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]39
11 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) [ 21 พ.ค. 2564 ]34
12 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 22 มี.ค. 2564 ]35
13 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 19 มี.ค. 2564 ]39
14 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 2 ธ.ค. 2563 ]36
15 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ถุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]37
16 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 24 ต.ค. 2563 ]42
17 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ต.ค. 2563 ]37