องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 แผนปฎิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 มิ.ย. 2565 ]92
82 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 1 มี.ค. 2565 ]88
83 ประกาศประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ก.พ. 2565 ]80
84 ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 5 ม.ค. 2565 ]102
85 ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี 2564 (ม.1) [ 30 ก.ย. 2564 ]104
86 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]79
87 ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของสมาชิกสภาท้องทิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2563 ]76
88 ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 (ม.1) [ 30 ก.ย. 2563 ]92
89 ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี 2564 (ม.1) [ 30 ก.ย. 2563 ]87
90 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทอดเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ [ 23 ก.ย. 2563 ]68
91 จริยธรรมของข้าราชการ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 26 ส.ค. 2563 ]83
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ก.ค. 2563 ]78
93 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 1 มิ.ย. 2563 ]80
94 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.นางิ้ว ITA ประจำปี พ.ศ.2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]79
95 ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 (ม.1) [ 27 ก.ย. 2562 ]86
96 ประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี 2563 (ม.1) [ 27 ก.ย. 2562 ]74
 
|1|2|3|4หน้า 5