องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ITA


ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 2565

    เอกสารประกอบ ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ