องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2566) [ 10 ม.ค. 2567 ]5
2 รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]2
3 รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565- เดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]1
4 รายงานผลดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]46
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]41
6 รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]56
7 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ต.ค. 2564 ]69
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]70
9 รายงานผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2564 ]74
10 รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]39
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]64
12 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]75
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]71