องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานการปฎิบัติงาน [ 16 ก.ย. 2565 ]44
2 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 16 ก.ย. 2565 ]34
3 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ [ 16 ก.ย. 2565 ]33
4 แผนผังแสดงขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ [ 16 ก.ย. 2565 ]36
5 หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ [ 16 ก.ย. 2565 ]35
6 คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 16 ก.ย. 2565 ]38
7 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง อบต.นางิ้ว [ 9 ก.ย. 2565 ]36