องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ITA


ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕

    เอกสารประกอบ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ