องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ITA


แผนการปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ของพนักงาน อบต.นางิ้ว 2565

    รายละเอียดข่าว

แผนการปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ของพนักงาน อบต.นางิ้ว 2565

    เอกสารประกอบ แผนการปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ของพนักงาน อบต.นางิ้ว 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ