องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ITA


คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาฯ

    รายละเอียดข่าว

คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาฯ

    เอกสารประกอบ คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ