องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ITA


ปรับปรุงแผนอันตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1/2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566

    รายละเอียดข่าว

ปรับปรุงแผนอันตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1/2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566

    เอกสารประกอบ ปรับปรุงแผนอันตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1/2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ