องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ