องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ