องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


รายงานควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ