องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


แผนการตรวจสอบระยะยาว(แผน ๔ ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

แผนการตรวจสอบระยะยาว(แผน ๔ ปี) * ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

    เอกสารประกอบ แผนการตรวจสอบระยะยาว(แผน ๔ ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ