องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) [ 15 ก.ย. 2564 ]37
2 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๔ [ 8 ก.ย. 2564 ]36
3 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๔ [ 1 ก.ย. 2564 ]39
4 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๔ [ 16 ส.ค. 2564 ]37
5 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๔ [ 17 มิ.ย. 2564 ]36
6 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๔ [ 3 พ.ค. 2564 ]36
7 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก / ๒๕๖๔ [ 16 เม.ย. 2564 ]38
8 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๓ [ 17 มิ.ย. 2563 ]42
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ [ 11 มิ.ย. 2563 ]32
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๓ [ 29 พ.ค. 2563 ]36
11 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๓ [ 8 พ.ค. 2563 ]37
12 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยแรก / ๒๕๖๓ [ 17 เม.ย. 2563 ]38
13 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ [ 10 เม.ย. 2563 ]37
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๓ [ 31 มี.ค. 2563 ]35
15 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๓ [ 31 มี.ค. 2563 ]40
16 ประกาศสภา กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 4 ก.พ. 2563 ]38