องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) [ 30 ก.ย. 2565 ]32
2 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก ๒๕๖๕ [ 16 ก.ย. 2565 ]27
3 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ 1) [ 9 ก.ย. 2565 ]31
4 หนังสือประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น [ 30 ส.ค. 2565 ]33
5 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ๒๕๖๕ [ 1 ก.ค. 2565 ]27
6 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ๒๕๖๕ [ 1 ก.ค. 2565 ]23
7 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ /๒๕๖๕ [ 22 มิ.ย. 2565 ]28
8 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๕ [ 22 มิ.ย. 2565 ]27
9 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) [ 15 ก.ย. 2564 ]70
10 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๔ [ 8 ก.ย. 2564 ]75
11 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๔ [ 1 ก.ย. 2564 ]74
12 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๔ [ 16 ส.ค. 2564 ]68
13 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๔ [ 17 มิ.ย. 2564 ]70
14 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๔ [ 3 พ.ค. 2564 ]65
15 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก / ๒๕๖๔ [ 16 เม.ย. 2564 ]73
16 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๓ [ 17 มิ.ย. 2563 ]80
17 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ [ 11 มิ.ย. 2563 ]64
18 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๓ [ 29 พ.ค. 2563 ]67
19 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๓ [ 8 พ.ค. 2563 ]69
20 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยแรก / ๒๕๖๓ [ 17 เม.ย. 2563 ]71
 
หน้า 1|2