องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
 


วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ร่วมกับ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นโครงการจัดหาน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาใน


วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ร่วมกับ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นโครงการจัดหาน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางสาวกาญจนา เจริญแนว หัวหน้าโครงการฯ เป็นประธานในโครงการ นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้นำชุมชน คณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว และประชาชนในพื้นที่ตำบลนางิ้ว เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว

2022-09-12
2022-09-09
2022-09-06
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-26
2022-08-23
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-10