องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
 


โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันเสาร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567 ในเขตตำบลนางิ้ว นำโดย นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำหมู่บ้าน และบุคลากร พนักงาน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปในเขตตำบลนางิ้ว เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยในงานมีการจัดกิจกรรมขอขมาผู้สูงอายุ กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีการเล่นน้ำ และชาวตำบลนางิ้วได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป

2024-05-17
2024-04-13
2024-02-01
2024-01-22
2024-01-12
2023-12-26
2023-11-26
2023-09-08
2023-09-01
2023-08-31