องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว จัดโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 "นางิ้วเกมส์" ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว นำโดยนายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน เยาวชน คนทั่วไปในเขตตำบลนางิ้ว เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทพื้นบ้าน  และกีฬาสากล ประเภท วอลเลย์ ฟุตบอล โดยการจัดโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจาก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์โรงเรียนต่างๆ คณะผู้จัดทำโครงการ และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนางิ้ว เป็นอย่างดี สามารถทำให้การจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “นางิ้วเกมส์”  ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว

2024-04-13
2024-02-01
2024-01-22
2024-01-12
2023-12-26
2023-11-26
2023-09-08
2023-09-01
2023-08-31
2023-08-24