องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ อบต.นางิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ อบต.นางิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหาร่ส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น นำโดยท่านนายกจรูญ ศิริโคจรสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เป็นประธานในพิธี โดยมีเด็กเล็ก,ผู้ปกครอง,ครู ,พนักงาน ,ข้าราชการ และบุคลากร เข้าร่วมงาน บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เด็กๆได้ออกกำลังกาย แข่งขันกีฬา ทำให้เด็กๆ มีร่างกายที่แข๋งแรง เกิดความรัก ความสามัคคี และสร้างความรักความผูกพันธ์กับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี
2024-04-13
2024-02-01
2024-01-22
2024-01-12
2023-12-26
2023-11-26
2023-09-08
2023-09-01
2023-08-31
2023-08-24