องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว นำโดยนายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในระหว่างวันที่  26-29 พฤศจิกายน 2566 ณ ขาหย่างโฮมสเตย์  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานข้าราการครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาขยายผลและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

2024-04-13
2024-02-01
2024-01-22
2024-01-12
2023-12-26
2023-11-26
2023-09-08
2023-09-01
2023-08-31
2023-08-24