องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมทอดเทียน)


องค์การบริหารส่วนตำบลนางื้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ได้จัด "โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 " กิจกรรมทอดเทียน ณ วัดจูมทอง บ้านนาง้อง ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นขึ้น ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566  นำโดย นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนนตำบลนางิ้ว และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ข้าราชการ ในสังกัด นักเรียน และประชาชนในเขตตำบลนางิ้ว เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมแข่งขันประกวดร้องเพลง และประกวดร้องสรภัญญะระดับเยาวชน และระดับประชาชนทั่วไป 

2024-04-13
2024-02-01
2024-01-22
2024-01-12
2023-12-26
2023-11-26
2023-09-08
2023-09-01
2023-08-31
2023-08-24