องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
 


โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 (วัดป่าศิริราฎร์บำรุง)


วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว นำโดยนายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้จัดโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ วัดป่าศิริราษฎร์บำรุง บ้านนาโพธิ์  อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมจากภาคประชาชน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร และพนักงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้วทำกิจกรรม 5 ส. ร่วมกัน

2024-04-13
2024-02-01
2024-01-22
2024-01-12
2023-12-26
2023-11-26
2023-09-08
2023-09-01
2023-08-31
2023-08-24