องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
 


โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 (วัดโพธิ์ศรีสำราญ)


วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โดยนายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้จัดทำโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี งบประมาณ 2566 ณ วัดโพธิ์ศรีสำราญ หมู่ที่ 1 บ้านนางิ้ว ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยมีความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชน มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมทำกิจกรรม 5 ส.เพื่อสร้างวัดในชุมชนให้เป็นสถานที่สัปปายะ 

2024-04-13
2024-02-01
2024-01-22
2024-01-12
2023-12-26
2023-11-26
2023-09-08
2023-09-01
2023-08-31
2023-08-24