องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
 


ร่วมลงนาม MOU โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


ในวัน พุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นโดยมีความร่วมมือกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว วัดโพธิ์ศรีสำราญ วัดป่าศิริราฎร์บำรุง โรงเรียนนางิ้วนาโพธิ์ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU  โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2024-04-13
2024-02-01
2024-01-22
2024-01-12
2023-12-26
2023-11-26
2023-09-08
2023-09-01
2023-08-31
2023-08-24